Profil spoločnosti

Spoločnosť KRUSA TRADING, spol s r.o., bola založená koncom roku 1997 ako kapitálová spoločnosť, ktorú vytvorili dvaja spoločníci.

Aktívne začala podnikať začiatkom roka 1998. Hlavnou činnosťou bol veľkoobchodný predaj liehovín. V polovici roku 1998 sa spoločnosť začala orientovať na trh s alkoholickými nápojmi zo zahraničia, pričom primárnym cieľom spoločnosti bolo získanie výhradného zastúpenia zahraničnej spoločnosti pre celé územie SR. Tento cieľ sa podarilo uskutočniť so spoločnosťou INPROM s.r.o., ktorá vyústila podpisom zmluvy o distribúcií pod obchodnou značkou „ Fleret Likérka“ v marci 1999.

V II. Polovici r. 1999 sa spoločnosť rozhodla pridať do svojej činnosti aj pohostinskú činnosť a zároveň zvýšila svoje základné imanie na 6640 EUR.

V roku 2000 si spoločnosť upevnila svoje postavenie na trhu, rozšírila ponúkaný sortiment tovarov a zároveň sa presťahovalo sídlo spoločnosti do obce Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce, kde spoločnosť rozšírila svoju činnosť o predaj potravín.

V roku 2004 po vstupe SR do EÚ, spoločnosť vykonala registráciu v rámci nového zákona o spotrebnej dani z liehu a začala obchodnú spoluprácu s ďalšími zahraničnými spoločnosťami z krajín EÚ ako i z tretích štátov. Spoločnosť má v rámci zákona o spotrebnej dani postavenie dovozcu z tretích krajín a postavenie oprávneného príjemcu.

Začiatkom roka 2006 spoločnosť zvýšila svoje základné imanie na 16 600 EUR a začala poskytovať služby nepravidelnej vnútroštátnej a medzinárodnej autobusovej dopravy.

V súčasnosti zastupujeme na trhu z alkoholickými nápojmi záujmy spoločnosti NORTH SPIRITS, s.r.o., Milan Kwaczek, Slovlikér ČR s.r.o., Sandra Želatovice a Pod Skalkou s.r.o..

Pri medzinárodnej doprave spolupracujeme s cestovnou kanceláriou MIREKS, s.r.o. Košice pre ktorú od roku 2006 zabezpečujeme prepravu rekreantov našim klimatizovaným autobusom za ich dovolenkou do slnečného Bulharska.Celkom: 89644
Dnes: 26
Online: 1 uživatel